Softwarový vývoj


Vývoj Software - propojení IT a businessu

Synergie IT a businessu spočívá primárně v použití selského rozumu. “Můžete vyvíjet sebelepší software na míru, utratit mraky peněz a stejně nedojdete k vytyčenému cíli”, říká Martin Kučera a usmívá se. “Proč?!”, pokračuje. “Je to právě selský rozum v kombinaci se znalostí ověřených standardů, který musí být při vývoji SW v projektech již od samého začátku - při sběru požadavků, mapování business procesů, při použití Lean metodiky a zejména pak pro správné stanovení cílů a priorit.” Na to reaguje Miroslav Kořen “Právě tímto přístupem se v Neovii odlišujeme. Není naším cílem dostat z našich zákazníků maximum peněz, ale vždy vytvořit férové partnerství s vizí dlouhodobé spolupráce.”

Digitalizace a její cena

“Zde vidíte analýzu části zákaznických projektů, to červené jsou námi odhadované ZBYTEČNÉ vícenáklady digitalizace pro firmy”, říká pan Kořen a ukazuje na vytištěnou tabulku. Martin Kučera na to reaguje: “Já bych jen doplnil, že toto jsou projekty, ke kterým nás naši klienti přizvali až v průběhu implementace. Jak správně hádáte, nejsou to projekty, které probíhali dle klientovi představy. Stává se, že se od projektu po dlouhém trápení raději ustoupí - byť je to pro obě strany bolestivé rozhodnutí, ve finále dává smysl. Bohužel pak často následují soudy a i několikaleté tahanice. Přitom předpoklad, že cena může být úměrná výsledku snažení, je na začátku každého projektu reálný. U nás je tento předpoklad díky agilnímu řízení, prototypingu a znalosti businessu splněn.”.

Agilní Řízení & Prototyping

Lékem na to, aby se očekávání na nový software splnila, je při digitalizaci firmy volba vhodné metody řízení projektu a metodiky vývoje software. Tyto aspekty tvoří bezmála 70% úspěchu při návrhu IT řešení. U nás je jednoznačnou odpovědí agilní řízení a prototyping. Vizualizace už od samého počátku programování a designování nového softwaru jsou naprosto klíčovou záležitostí. Vznikající informační systém či webová aplikace jsou při použití moderního způsobu řízení, u nás je to nejčastěji SCRUM, doslova na dosah ruky.

Business Process Management

Při auditu softwaru a business procesů často narážíme na fakt, že interní procesy jsou mnohdy nedostatečně zmapované. Je těžké pak stanovit, v které části agendy začít digitalizaci, automatizaci či robotizaci. Aby navrhovaný business management system, tooling nebo robotizační framework přinesl maximální užitek, je mnohdy nutné udělat jeden krok zpět a projít a zmapovat business procesy firmy. Architektura navrhovaných, většinou webových aplikací, pak vychází z výsledku provedené analýzy. BPM software či změny business procesů plně odpovídají objektivním stanoveným cílům.

DevOps & SOA

Trendem ve vývoji software jsou bezpochyby mikroslužby či mikroservisy (pozn. jedná se o druh servisně orientované architektury - SOA). Tato architektura je vhodná pro cloud nativní aplikace a aplikace využívající kontejnery. Abychom u nás akcelerovali vývoj na maximum, používáme pokročilé nástroje pro DevOps. Díky tomu jsme schopni okamžitě začít implementovat business logiku (téměř v jakémkoli IT jazyce) a nezávisle na tom, zda se jedná o webovou aplikaci, e-commerce řešení, nový informační systém či vývoj softwaru na míru. Při použití platformy CodeNow máme během 1.dne vyřešenou IT infrastrukturu a DevOps a začínáme rovnou s prototypováním vašeho nového řešení. Nevěříte? Zeptejte se nás!