Výhody a nevýhody zakázkového vývoje software

Zakázkový vývoj software, který je často označován jako vývoj na míru, přináší různé výhody i nevýhody pro společnosti, které se rozhodují pro tuto formu softwarového řešení. Tento článek se zaměřuje na hlavní aspekty zakázkového vývoje a pomůže vám lépe porozumět, kdy a proč je vhodné zvolit tuto cestu.

Výhody vývoje na míru:

1. Plná přizpůsobitelnost

Zakázkový vývoj software umožňuje plnou kontrolu nad všemi aspekty softwarového produktu. Každý modul, funkce a rozhraní může být navržen tak, aby plně vyhovoval specifickým potřebám organizace. Klient má možnost aktivně ovlivňovat a měnit požadavky během vývoje, což vede k flexibilitě a k tomu, že software je skutečně šitý na míru pro organizaci.

2. Unikátnost

Zakázkový software je unikátní a nemá obdoby na trhu. To dává organizaci konkurenční výhodu tím, že nabízí něco, co není dostupné pro konkurenty nebo pro veřejnost.

3. Kvalita a výkon

Zakázkový software umožňuje zvýšit kontrolu nad kvalitou a výkonem aplikace. Vývojáři mohou provádět důkladné testování a optimalizace, což vede k vyšší spolehlivosti a rychlosti software. Díky větší pozornosti věnované detailům mohou být chyby odhaleny a odstraněny již v raných fázích vývoje.

4. Dlouhodobá udržitelnost

Softwarové řešení vytvořené na míru může lépe vyhovovat dlouhodobým potřebám organizace. Změny a aktualizace mohou být prováděny snadněji a rychleji, což snižuje náklady na údržbu.

5. Kontrola nad daty a bezpečností

Zakázkový software umožňuje organizaci větší kontrolu nad daty a zabezpečením aplikace. To je obzvlášť důležité v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo finance, kde jsou citlivá data klíčová. Klient může definovat a upravit bezpečnostní opatření tak, aby plně vyhovovala jeho potřebám a regulacím.


Nevýhody zakázkového vývoje software:

1. Vyšší náklady

Jednou z hlavních nevýhod zakázkového vývoje software jsou vyšší náklady. Vývoj software na míru obvykle vyžaduje vyšší počáteční investice než nákup hotového řešení. Tyto náklady zahrnují platby vývojářům, analýzu požadavků, testování a vývojové prostředky.

2. Delší doba vývoje

Vývoj software na míru může trvat delší dobu než nákup a implementace hotového řešení. Tato doba zahrnuje sběr požadavků, návrh, vývoj a testování.

3. Potřeba kvalifikovaných vývojářů

Vývoj zakázkového softwaru vyžaduje kvalifikovaný vývojářský tým. Najít a zaměstnat takové vývojáře může být náročné a nákladné. Vývojáři musí mít dovednosti a zkušenosti v daném odvětví a technologiích.

4. Riziko špatného pochopení požadavků

Nepochopení nebo nedostatečné zdokumentování požadavků od klienta může vést k nesouladům a dodatečným nákladům. Chybně stanovené požadavky mohou vést k nepřesným výsledkům. Je důležité mít jasný a důkladný proces sběru a dokumentace požadavků.

5. Závislost na vývojářském týmu

Organizace může stát před rizikem závislosti na konkrétním vývojářském týmu. Pokud dojde ke změnám ve vývojářském týmu, může to mít negativní dopad na kontinuitu projektu a údržbu.


Vývoj software na míru je komplexním rozhodnutím, které vyžaduje pečlivou analýzu a důkladné zhodnocení všech aspektů. Organizace, které zvažují tuto cestu, by měly nejprve pečlivě zvážit své konkrétní potřeby, rozpočet a dlouhodobé cíle. Je nezbytné, aby bylo jasné, proč se rozhodly pro zakázkový software a co od něj očekávají.

Odborné poradenství od zkušených vývojářů a konzultantů hraje v tomto procesu klíčovou roli. Ti, kteří mají znalosti a zkušenosti v oblasti zakázkového vývoje software, mohou pomoci organizacím lépe porozumět výhodám a nevýhodám daného přístupu. Jejich znalost odvětví a technologií může organizacím pomoci překonat překážky a využít všechny výhody, které zakázkový software nabízí.

Zároveň by organizace neměly zakázkový vývoj software vnímat jako pouhou investici, ale spíše jako strategické rozhodnutí. Výsledkem může být softwarové řešení, které nejen plně odpovídá potřebám organizace, ale také přináší konkurenční výhodu na trhu. Za předpokladu, že je proces správně řízen a efektivně realizován, může vývoj software na míru poskytnout organizaci nástroj k dosažení excelentního výkonu a úspěchu na dlouhou dobu.

Jsme připraveni být vaším strategickým partnerem na cestě k úspěšnému softwarovému projektu šitému na míru. Společnost Neovia nabízí výjimečné zkušenosti, technické dovednosti a vizi, která vám umožní dosáhnout vašich cílů. Naše týmy zkušených vývojářů a konzultantů s vámi budou spolupracovat na každém kroku projektu, aby byla zajištěna plná přizpůsobitelnost, vysoká kvalita a bezpečnost. Kontaktujte nás ještě dnes a začněme společně pracovat na vašem projektu.

Výhody vývoje na míru:

1. Plná přizpůsobitelnost

Zakázkový vývoj software umožňuje plnou kontrolu nad všemi aspekty softwarového produktu. Každý modul, funkce a rozhraní může být navržen tak, aby plně vyhovoval specifickým potřebám organizace. Klient má možnost aktivně ovlivňovat a měnit požadavky během vývoje, což vede k flexibilitě a k tomu, že software je skutečně šitý na míru pro organizaci.

2. Unikátnost

Zakázkový software je unikátní a nemá obdoby na trhu. To dává organizaci konkurenční výhodu tím, že nabízí něco, co není dostupné pro konkurenty nebo pro veřejnost.

3. Kvalita a výkon

Zakázkový software umožňuje zvýšit kontrolu nad kvalitou a výkonem aplikace. Vývojáři mohou provádět důkladné testování a optimalizace, což vede k vyšší spolehlivosti a rychlosti software. Díky větší pozornosti věnované detailům mohou být chyby odhaleny a odstraněny již v raných fázích vývoje.

4. Dlouhodobá udržitelnost

Softwarové řešení vytvořené na míru může lépe vyhovovat dlouhodobým potřebám organizace. Změny a aktualizace mohou být prováděny snadněji a rychleji, což snižuje náklady na údržbu.

5. Kontrola nad daty a bezpečností

Zakázkový software umožňuje organizaci větší kontrolu nad daty a zabezpečením aplikace. To je obzvlášť důležité v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo finance, kde jsou citlivá data klíčová. Klient může definovat a upravit bezpečnostní opatření tak, aby plně vyhovovala jeho potřebám a regulacím.


Nevýhody zakázkového vývoje software:

1. Vyšší náklady

Jednou z hlavních nevýhod zakázkového vývoje software jsou vyšší náklady. Vývoj software na míru obvykle vyžaduje vyšší počáteční investice než nákup hotového řešení. Tyto náklady zahrnují platby vývojářům, analýzu požadavků, testování a vývojové prostředky.

2. Delší doba vývoje

Vývoj software na míru může trvat delší dobu než nákup a implementace hotového řešení. Tato doba zahrnuje sběr požadavků, návrh, vývoj a testování.

3. Potřeba kvalifikovaných vývojářů

Vývoj zakázkového softwaru vyžaduje kvalifikovaný vývojářský tým. Najít a zaměstnat takové vývojáře může být náročné a nákladné. Vývojáři musí mít dovednosti a zkušenosti v daném odvětví a technologiích.

4. Riziko špatného pochopení požadavků

Nepochopení nebo nedostatečné zdokumentování požadavků od klienta může vést k nesouladům a dodatečným nákladům. Chybně stanovené požadavky mohou vést k nepřesným výsledkům. Je důležité mít jasný a důkladný proces sběru a dokumentace požadavků.

5. Závislost na vývojářském týmu

Organizace může stát před rizikem závislosti na konkrétním vývojářském týmu. Pokud dojde ke změnám ve vývojářském týmu, může to mít negativní dopad na kontinuitu projektu a údržbu.


Vývoj software na míru je komplexním rozhodnutím, které vyžaduje pečlivou analýzu a důkladné zhodnocení všech aspektů. Organizace, které zvažují tuto cestu, by měly nejprve pečlivě zvážit své konkrétní potřeby, rozpočet a dlouhodobé cíle. Je nezbytné, aby bylo jasné, proč se rozhodly pro zakázkový software a co od něj očekávají.

Odborné poradenství od zkušených vývojářů a konzultantů hraje v tomto procesu klíčovou roli. Ti, kteří mají znalosti a zkušenosti v oblasti zakázkového vývoje software, mohou pomoci organizacím lépe porozumět výhodám a nevýhodám daného přístupu. Jejich znalost odvětví a technologií může organizacím pomoci překonat překážky a využít všechny výhody, které zakázkový software nabízí.

Zároveň by organizace neměly zakázkový vývoj software vnímat jako pouhou investici, ale spíše jako strategické rozhodnutí. Výsledkem může být softwarové řešení, které nejen plně odpovídá potřebám organizace, ale také přináší konkurenční výhodu na trhu. Za předpokladu, že je proces správně řízen a efektivně realizován, může vývoj software na míru poskytnout organizaci nástroj k dosažení excelentního výkonu a úspěchu na dlouhou dobu.

Jsme připraveni být vaším strategickým partnerem na cestě k úspěšnému softwarovému projektu šitému na míru. Společnost Neovia nabízí výjimečné zkušenosti, technické dovednosti a vizi, která vám umožní dosáhnout vašich cílů. Naše týmy zkušených vývojářů a konzultantů s vámi budou spolupracovat na každém kroku projektu, aby byla zajištěna plná přizpůsobitelnost, vysoká kvalita a bezpečnost. Kontaktujte nás ještě dnes a začněme společně pracovat na vašem projektu.

Jak reagovat na 7 varovných signálů kybernetických útoků: Kroky ke zvýšení ochrany

říjen 2023 

V předchozím článku jsme prozkoumali 7 varovných signálů, které by vás měly upozornit na to, že váš počítač může být ohrožen kybernetickým útokem. Ale co dělat, když se některý z těchto signálů objeví?

Zde jsou kroky, které můžete podniknout:

1. Neobvyklé chování systému:

 • Okamžitě odpojte počítač od internetu.
 • Zkontrolujte systém pomocí antivirového a antispywarového softwaru.
 • Pokud je to možné, použijte nástroj pro obnovení systému nebo zálohu na vrácení systému do stavu před útokem.
 • Nechte počítačového experta provést hloubkovou kontrolu systému, aby odhalil potenciální zranitelnosti nebo skrytý malware.

2. Neočekávaná vyskakovací okna nebo reklamy:

 • Nepovažujte reklamy ani vyskakovací okna za pravdivá.
 • Aktualizujte svůj adblocker, pokud ho používáte.
 • Zkontrolujte seznam nainstalovaných programů a odstraňte ty, které mohou být zodpovědné za vyskakovací okna.

3. Změny nastavení webového prohlížeče:

 • Vraťte nastavení prohlížeče do původního stavu.
 • Zkontrolujte rozšíření a doplňky v prohlížeči a odeberte podezřelé položky.

4. Neznámé programy nebo software:

 • Odinstalujte neznámý software.
 • Pokud si nejste jisti, co odinstalovat, poraďte se s IT odborníkem nebo využijte nástrojů pro odinstalaci nežádoucího software.

5. Nevysvětlitelná síťová aktivita:

 • Sledujte síťovou aktivitu pomocí bezpečnostního softwaru.
 • Zablokujte neznámé IP adresy a porty na firewallu.
 • Upozorněte svého poskytovatele internetového připojení na neobvyklou síťovou aktivitu.

6. Chybějící nebo změněné soubory:

 • Proveďte antivirový sken se zaměřením na soubory.
 • Pokud máte zálohy, obnovte soubory ze zálohy na nezasažený systém.
 • Sledujte složky a soubory, zda nedošlo k dalším změnám.

7. Nerozpoznaná aktivita na účtu:

 • Okamžitě změňte hesla u všech online účtů.
 • Přihlaste se do těchto účtů a zkontrolujte historii přístupů a transakcí.

Kybernetická bezpečnost je v dnešní digitální době pro jednotlivce i podniky stále důležitější. Znalost varovných signálů a schopnost rychle a účinně na ně reagovat může znamenat rozdíl mezi tím, zda zůstanete v bezpečí, nebo se stanete obětí kybernetického útoku. Pamatujte, že prevence je vždy nejlepší lék. Aktualizujte svůj software, používejte silná hesla a pravidelně zálohujte svá data. Buďte ostražití při procházení internetu a stahování souborů. Pokud si všimnete některého z výše uvedených příznaků, neváhejte rychle jednat.

Zde jsou kroky, které můžete podniknout:

1. Neobvyklé chování systému:

 • Okamžitě odpojte počítač od internetu.
 • Zkontrolujte systém pomocí antivirového a antispywarového softwaru.
 • Pokud je to možné, použijte nástroj pro obnovení systému nebo zálohu na vrácení systému do stavu před útokem.
 • Nechte počítačového experta provést hloubkovou kontrolu systému, aby odhalil potenciální zranitelnosti nebo skrytý malware.

2. Neočekávaná vyskakovací okna nebo reklamy:

 • Nepovažujte reklamy ani vyskakovací okna za pravdivá.
 • Aktualizujte svůj adblocker, pokud ho používáte.
 • Zkontrolujte seznam nainstalovaných programů a odstraňte ty, které mohou být zodpovědné za vyskakovací okna.

3. Změny nastavení webového prohlížeče:

 • Vraťte nastavení prohlížeče do původního stavu.
 • Zkontrolujte rozšíření a doplňky v prohlížeči a odeberte podezřelé položky.

4. Neznámé programy nebo software:

 • Odinstalujte neznámý software.
 • Pokud si nejste jisti, co odinstalovat, poraďte se s IT odborníkem nebo využijte nástrojů pro odinstalaci nežádoucího software.

5. Nevysvětlitelná síťová aktivita:

 • Sledujte síťovou aktivitu pomocí bezpečnostního softwaru.
 • Zablokujte neznámé IP adresy a porty na firewallu.
 • Upozorněte svého poskytovatele internetového připojení na neobvyklou síťovou aktivitu.

6. Chybějící nebo změněné soubory:

 • Proveďte antivirový sken se zaměřením na soubory.
 • Pokud máte zálohy, obnovte soubory ze zálohy na nezasažený systém.
 • Sledujte složky a soubory, zda nedošlo k dalším změnám.

7. Nerozpoznaná aktivita na účtu:

 • Okamžitě změňte hesla u všech online účtů.
 • Přihlaste se do těchto účtů a zkontrolujte historii přístupů a transakcí.

Kybernetická bezpečnost je v dnešní digitální době pro jednotlivce i podniky stále důležitější. Znalost varovných signálů a schopnost rychle a účinně na ně reagovat může znamenat rozdíl mezi tím, zda zůstanete v bezpečí, nebo se stanete obětí kybernetického útoku. Pamatujte, že prevence je vždy nejlepší lék. Aktualizujte svůj software, používejte silná hesla a pravidelně zálohujte svá data. Buďte ostražití při procházení internetu a stahování souborů. Pokud si všimnete některého z výše uvedených příznaků, neváhejte rychle jednat.

Pět kariérních tipů pro úspěch v IT průmyslu

říjen 2023 

Vstup do světa IT je vstupem do rozsáhlého, neustále se rozvíjejícího světa technologií. Každý krok v tomto odvětví přináší nové výzvy a příležitosti. Chcete-li se v tomto dynamickém prostředí uplatnit a dosáhnout úspěchu, je třeba mít na paměti pět klíčových principů pro váš profesní rozvoj. Tyto rady vám nejen pomohou přežít v IT světě, ale také vyniknout a dosáhnout svých profesních cílů. 

1. Práce v IT vyžaduje celoživotní učení a schopnost přizpůsobit se

Jednou z konstant v technologickém odvětví jsou změny. Buďte agilní a rychle se přizpůsobujte vyvíjejícím se procesům, technologiím a odvětvím. Investujte do svých dovedností prostřednictvím kurzů profesního rozvoje a udržujte si přehled o nejnovějších technologiích. Buďte otevřeni změně své kariéry, například přechodu na cloudové technologie nebo umělou inteligenci, když se naskytne příležitost.

2. Rozvíjejte efektivní komunikační dovednosti

Pro odborníky v oblasti technologií jsou zásadní dobré komunikační dovednosti, včetně písemné, mezilidské a osobní komunikace. Schopnost vysvětlit technologická řešení klientům a kolegům je velmi cenná. Zvážit můžete i absolvování kurzů technického psaní, abyste zlepšili své komunikační schopnosti.

3. Specializujte se a zdokonalujte se ve své odbornosti

I když je důležité mít široký soubor dovedností, zaměstnavatelé často hledají specialisty na konkrétní pozice. Specializace na určitou oblast technologie vás může odlišit od konkurence a udělat z vás vyhledávaného odborníka. Zaměřte se na zvládnutí několika technologií, abyste se stali autoritou ve svém týmu nebo organizaci.

4. Převezměte odpovědnost za rozvoj dovedností

Nikdy neodmítejte příležitost ke vzdělávání a aktivně hledejte způsoby, jak zlepšit své dovednosti. Věnujte každý den nějaký čas kódování nebo zkoumání technologií mimo práci. Zvažte získání IT certifikátů, které zvýší vaši konkurenceschopnost na trhu práce. Vyhledání mentora vám také může poskytnout cenné návody a otevřít dveře ke kariérnímu postupu.

5. Usilujte o špičkovou kvalitu a pochopte i obchodní souvislosti

Snažte se o vynikající výsledky ve své práci tím, že převezmete odpovědnost za úkoly, přiznáte chyby, když se vyskytnou, a poskytnete řešení. Uvědomte si, že klíčové je pochopit, jak vaše práce souvisí s cíli společnosti. Buďte aktivní v chápání širších souvislostí v rámci organizace a slaďte technologie s potřebami podniku.

Přijetí těchto kariérních principů může otevřít cestu k úspěšné a naplňující kariéře v IT odvětví. Celoživotní učení, efektivní komunikace, specializace, neustálý rozvoj a odpovědnost jsou pilíři prosperující kariéry. Nezapomeňte, že skutečně uspokojivá práce v IT přesahuje hranice prostého finančního zisku. Jde o to, abyste sladili své vášně s prací, přispěli k úspěchu organizace a dbali na své vlastní štěstí. Pokud jste zvědaví na aktuální pracovní příležitosti v IT, navštivte naši webovou stránku, kde nabízíme volná místa pro IT profesionály.

Rádi bychom vám také představili několik zdrojů, které mohou podpořit váš profesionální rozvoj v IT průmyslu. Tyto knihy nabízejí hlubší porozumění a dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch ve vašem oboru.

 • „The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win" - Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford
 • "The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery" - Andrew Hunt, David Thomas
 • "Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation" - Jez Humble, David Farley
 •  "The Unicorn Project: A Novel about Developers, Digital Disruption, and Thriving in the Age of Data" - Gene Kim

1. Práce v IT vyžaduje celoživotní učení a schopnost přizpůsobit se

Jednou z konstant v technologickém odvětví jsou změny. Buďte agilní a rychle se přizpůsobujte vyvíjejícím se procesům, technologiím a odvětvím. Investujte do svých dovedností prostřednictvím kurzů profesního rozvoje a udržujte si přehled o nejnovějších technologiích. Buďte otevřeni změně své kariéry, například přechodu na cloudové technologie nebo umělou inteligenci, když se naskytne příležitost.

2. Rozvíjejte efektivní komunikační dovednosti

Pro odborníky v oblasti technologií jsou zásadní dobré komunikační dovednosti, včetně písemné, mezilidské a osobní komunikace. Schopnost vysvětlit technologická řešení klientům a kolegům je velmi cenná. Zvážit můžete i absolvování kurzů technického psaní, abyste zlepšili své komunikační schopnosti.

3. Specializujte se a zdokonalujte se ve své odbornosti

I když je důležité mít široký soubor dovedností, zaměstnavatelé často hledají specialisty na konkrétní pozice. Specializace na určitou oblast technologie vás může odlišit od konkurence a udělat z vás vyhledávaného odborníka. Zaměřte se na zvládnutí několika technologií, abyste se stali autoritou ve svém týmu nebo organizaci.

4. Převezměte odpovědnost za rozvoj dovedností

Nikdy neodmítejte příležitost ke vzdělávání a aktivně hledejte způsoby, jak zlepšit své dovednosti. Věnujte každý den nějaký čas kódování nebo zkoumání technologií mimo práci. Zvažte získání IT certifikátů, které zvýší vaši konkurenceschopnost na trhu práce. Vyhledání mentora vám také může poskytnout cenné návody a otevřít dveře ke kariérnímu postupu.

5. Usilujte o špičkovou kvalitu a pochopte i obchodní souvislosti

Snažte se o vynikající výsledky ve své práci tím, že převezmete odpovědnost za úkoly, přiznáte chyby, když se vyskytnou, a poskytnete řešení. Uvědomte si, že klíčové je pochopit, jak vaše práce souvisí s cíli společnosti. Buďte aktivní v chápání širších souvislostí v rámci organizace a slaďte technologie s potřebami podniku.

Přijetí těchto kariérních principů může otevřít cestu k úspěšné a naplňující kariéře v IT odvětví. Celoživotní učení, efektivní komunikace, specializace, neustálý rozvoj a odpovědnost jsou pilíři prosperující kariéry. Nezapomeňte, že skutečně uspokojivá práce v IT přesahuje hranice prostého finančního zisku. Jde o to, abyste sladili své vášně s prací, přispěli k úspěchu organizace a dbali na své vlastní štěstí. Pokud jste zvědaví na aktuální pracovní příležitosti v IT, navštivte naši webovou stránku, kde nabízíme volná místa pro IT profesionály.

Rádi bychom vám také představili několik zdrojů, které mohou podpořit váš profesionální rozvoj v IT průmyslu. Tyto knihy nabízejí hlubší porozumění a dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch ve vašem oboru.

 • „The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win" - Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford
 • "The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery" - Andrew Hunt, David Thomas
 • "Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation" - Jez Humble, David Farley
 •  "The Unicorn Project: A Novel about Developers, Digital Disruption, and Thriving in the Age of Data" - Gene Kim

Kariéra v IT: Zkušenosti a tipy od IT profesionálů | Rozhovor

říjen 2023 

Práce v oblasti informačních technologií se stala v dnešní digitální éře nezbytnou součástí naší společnosti. S rapidním růstem digitální transformace jsme svědky vzrůstající potřeby po IT odbornících. Práce v IT a volná místa v IT se staly klíčovými pojmy, které ovlivňují naši globální ekonomiku a zaměstnanost. 

Podle nedávného průzkumu bylo zjištěno, že odvětví IT je jedním z nejrychleji rostoucích sektorů pracovního trhu. Do roku 2025 se očekává, že poptávka po IT pracovnících poroste o 22 %, což představuje více než jeden milion nových pracovních míst, a to se pohybujeme pouze v rámci Evropy.


Co obnáší práce v IT a jak hledat práci v tomto odvětví?

Na to jsme se zeptali několika IT expertů, kteří se s námi podělili o své znalosti a zkušenosti.


Jak hledat práci v IT?

Honza P. (Delivery manager):

"Hledání práce v IT začíná s vytvořením silného profesního portfolia. Mějte své dovednosti a zkušenosti zdokumentované a připravené k prezentaci. Poté zkuste online platformy a sociální sítě. Já beru LinkedIn jako číslo jedna, aktivně se spojuji s lidmi v odvětví a někdy samozřejmě hledám i nové výzvy v podobě nové práce. [smích]"

Marek Ž. (IT analytik):

"Networking je klíčovým prvkem při hledání práce v IT. Doporučil bych účast na konferencích, meet-upech, v online diskuzích, tak můžete navázat kontakty a získat užitečné informace nejen o pracovních příležitostech."

Lucie K. (Testerka):

"Hledání práce v IT může být náročné z pohledu velké konkurence, ale stále existuje mnoho způsobů, jak zvýšit šance na úspěch. Mějte svůj životopis aktualizovaný a zdůrazněte své dovednosti a zkušenosti relevantní pro pozici, kterou hledáte. Dále je užitečné vyzkoušet některé open-source projekty či frameworky pro testování, abyste měli konkrétní věc k předvedení potenciálním zaměstnavatelům. Nezapomeňte také na přípravu na osobní pohovory a schopnost dobře komunikovat a prodat své znalosti a nadšení pro IT.“


Jaký je rozsah a různorodost práce v IT?

Honza P. (Delivery manager):

"Práce v IT je jako fascinující cesta do světa neustálých výzev a objevů. V každodenní práci se setkávám s různými aspekty informačních technologií, nejedná se jen o vývoj softwaru, důležitá je i správa sítí a databází, kybernetická bezpečnost a mnoho dalšího. To, co tuto práci činí tak inspirativní, je konstantní učení se a řešení problémů, které vyžadují kreativitu a technickou zručnost."

Marek Ž. (IT analytik):

"V IT můžete pracovat v různých rolích, jako programátor, systémový administrátor, analytik, a další. Každá z těchto rolí vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, nicméně všichni IT pracovníci musí být schopni rychle reagovat na změny a řešit technologické překážky či specifika. To vše pro mě činí mou práci pestrou a zajímavou."

Lucie K. (Testerka):

"Jednou z nejzajímavějších věcí na práci v IT je pro mě to, že můžete být součástí týmu, který vytváří inovativní produkty a technologie, které mohou změnit svět. To vám dává skvělý pocit naplnění a možnost vidět výsledky své práce ve skutečném světě."


V době neustálého postupu digitalizace se práce v oblasti informačních technologií stává stále důležitější a také atraktivní. Bez ohledu na to, zda jste začínající nadšenec nebo zkušený profesionál, oblast IT nabízí nekonečné příležitosti k růstu a rozvoji.

Pokud jste připraveni přijmout výzvy, které IT přináší, a toužíte po úspěšné kariéře v této oblasti, máte jedinečnou příležitost stát se součástí dynamického a rostoucího odvětví. Abychom vám pomohli na této cestě, nabízíme širokou škálu pracovních pozic v IT. Náš tým vám pomůže najít to správné pracovní místo, které bude odpovídat vašim dovednostem a ambicím. Připojte se k nám a udělejte další krok směrem k dosažení vašich profesních cílů.

Podle nedávného průzkumu bylo zjištěno, že odvětví IT je jedním z nejrychleji rostoucích sektorů pracovního trhu. Do roku 2025 se očekává, že poptávka po IT pracovnících poroste o 22 %, což představuje více než jeden milion nových pracovních míst, a to se pohybujeme pouze v rámci Evropy.


Co obnáší práce v IT a jak hledat práci v tomto odvětví?

Na to jsme se zeptali několika IT expertů, kteří se s námi podělili o své znalosti a zkušenosti.


Jak hledat práci v IT?

Honza P. (Delivery manager):

"Hledání práce v IT začíná s vytvořením silného profesního portfolia. Mějte své dovednosti a zkušenosti zdokumentované a připravené k prezentaci. Poté zkuste online platformy a sociální sítě. Já beru LinkedIn jako číslo jedna, aktivně se spojuji s lidmi v odvětví a někdy samozřejmě hledám i nové výzvy v podobě nové práce. [smích]"

Marek Ž. (IT analytik):

"Networking je klíčovým prvkem při hledání práce v IT. Doporučil bych účast na konferencích, meet-upech, v online diskuzích, tak můžete navázat kontakty a získat užitečné informace nejen o pracovních příležitostech."

Lucie K. (Testerka):

"Hledání práce v IT může být náročné z pohledu velké konkurence, ale stále existuje mnoho způsobů, jak zvýšit šance na úspěch. Mějte svůj životopis aktualizovaný a zdůrazněte své dovednosti a zkušenosti relevantní pro pozici, kterou hledáte. Dále je užitečné vyzkoušet některé open-source projekty či frameworky pro testování, abyste měli konkrétní věc k předvedení potenciálním zaměstnavatelům. Nezapomeňte také na přípravu na osobní pohovory a schopnost dobře komunikovat a prodat své znalosti a nadšení pro IT.“


Jaký je rozsah a různorodost práce v IT?

Honza P. (Delivery manager):

"Práce v IT je jako fascinující cesta do světa neustálých výzev a objevů. V každodenní práci se setkávám s různými aspekty informačních technologií, nejedná se jen o vývoj softwaru, důležitá je i správa sítí a databází, kybernetická bezpečnost a mnoho dalšího. To, co tuto práci činí tak inspirativní, je konstantní učení se a řešení problémů, které vyžadují kreativitu a technickou zručnost."

Marek Ž. (IT analytik):

"V IT můžete pracovat v různých rolích, jako programátor, systémový administrátor, analytik, a další. Každá z těchto rolí vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, nicméně všichni IT pracovníci musí být schopni rychle reagovat na změny a řešit technologické překážky či specifika. To vše pro mě činí mou práci pestrou a zajímavou."

Lucie K. (Testerka):

"Jednou z nejzajímavějších věcí na práci v IT je pro mě to, že můžete být součástí týmu, který vytváří inovativní produkty a technologie, které mohou změnit svět. To vám dává skvělý pocit naplnění a možnost vidět výsledky své práce ve skutečném světě."


V době neustálého postupu digitalizace se práce v oblasti informačních technologií stává stále důležitější a také atraktivní. Bez ohledu na to, zda jste začínající nadšenec nebo zkušený profesionál, oblast IT nabízí nekonečné příležitosti k růstu a rozvoji.

Pokud jste připraveni přijmout výzvy, které IT přináší, a toužíte po úspěšné kariéře v této oblasti, máte jedinečnou příležitost stát se součástí dynamického a rostoucího odvětví. Abychom vám pomohli na této cestě, nabízíme širokou škálu pracovních pozic v IT. Náš tým vám pomůže najít to správné pracovní místo, které bude odpovídat vašim dovednostem a ambicím. Připojte se k nám a udělejte další krok směrem k dosažení vašich profesních cílů.

Jak poznat, že je váš počítač hacknutý: 7 signálů

září 2023 

V dnešní digitální době je kybernetická bezpečnost pro jednotlivce i firmy nesmírně důležitá. S rostoucí sofistikovaností kybernetických hrozeb je nezbytné zůstat ostražitý a uvědomit si potenciální signály toho, že váš počítač mohl být napaden. V tomto příspěvku se budeme zabývat sedmi varovnými signály, které mohou naznačovat, že byl váš počítač napaden hackery. 

7 varovných signálů, které prozradí, že je váš počítač ohrožen hackery

 1. Neobvyklé chování systému: Pokud si všimnete, že váš počítač pracuje pomaleji než obvykle, často padá nebo zobrazuje podivné chybové zprávy, může to být varovný signál, že něco není v pořádku. Hackeři často používají škodlivý software k získání neoprávněného přístupu a kontroly nad vaším systémem, což způsobuje neobvyklé chování.
 2. Neočekávaná vyskakovací okna nebo reklamy: Zjistili jste příliv vyskakovacích oken nebo reklam, které se objevují z ničeho nic? Mohou být známkou napadení škodlivým softwarem. Kyberzločinci používají tyto vtíravé taktiky k propagaci svých škodlivých aktivit nebo ke shromažďování citlivých informací.
 3. Změny nastavení webového prohlížeče: Pokud bylo nastavení vašeho prohlížeče, například domovská stránka nebo výchozí vyhledávač, změněno bez vašeho vědomí, může to znamenat potenciální narušení. Někteří hackeři používají tzv. browser hijackers k přesměrování uživatelů na škodlivé webové stránky.
 4. Neznámé programy nebo software: Pravidelně kontrolujte nainstalované programy a aplikace. Pokud narazíte na neznámý software, zejména takový, který se vydává za bezpečnostní nástroj, může se ve skutečnosti jednat o skrytý malware.
 5. Nevysvětlitelná síťová aktivita: Věnujte pozornost síťové aktivitě. Pokud si všimnete nadměrného využívání dat nebo odchozích datových spojení na neznámé IP adresy, může to být známkou toho, že do vašeho systému aktivně vstupuje hacker.
 6. Chybějící nebo změněné soubory: Soubory a dokumenty, které neočekávaně zmizely nebo byly změněny bez vašeho souhlasu, mohou být jasnou známkou neoprávněného přístupu k vašemu počítači.
 7. Nerozpoznaná aktivita na účtu: Buďte ostražití vůči svým online účtům. Pokud si všimnete podezřelých pokusů o přihlášení nebo neoprávněných transakcí, mohl někdo získat přístup k vašim účtům prostřednictvím napadeného počítače.

Nezapomeňte, že pokud máte podezření, že byl váš počítač napaden, je nutné rychle jednat. Odpojte se od internetu a vyhledejte odbornou pomoc, která posoudí a zmírní škody.

7 varovných signálů, které prozradí, že je váš počítač ohrožen hackery

 1. Neobvyklé chování systému: Pokud si všimnete, že váš počítač pracuje pomaleji než obvykle, často padá nebo zobrazuje podivné chybové zprávy, může to být varovný signál, že něco není v pořádku. Hackeři často používají škodlivý software k získání neoprávněného přístupu a kontroly nad vaším systémem, což způsobuje neobvyklé chování.
 2. Neočekávaná vyskakovací okna nebo reklamy: Zjistili jste příliv vyskakovacích oken nebo reklam, které se objevují z ničeho nic? Mohou být známkou napadení škodlivým softwarem. Kyberzločinci používají tyto vtíravé taktiky k propagaci svých škodlivých aktivit nebo ke shromažďování citlivých informací.
 3. Změny nastavení webového prohlížeče: Pokud bylo nastavení vašeho prohlížeče, například domovská stránka nebo výchozí vyhledávač, změněno bez vašeho vědomí, může to znamenat potenciální narušení. Někteří hackeři používají tzv. browser hijackers k přesměrování uživatelů na škodlivé webové stránky.
 4. Neznámé programy nebo software: Pravidelně kontrolujte nainstalované programy a aplikace. Pokud narazíte na neznámý software, zejména takový, který se vydává za bezpečnostní nástroj, může se ve skutečnosti jednat o skrytý malware.
 5. Nevysvětlitelná síťová aktivita: Věnujte pozornost síťové aktivitě. Pokud si všimnete nadměrného využívání dat nebo odchozích datových spojení na neznámé IP adresy, může to být známkou toho, že do vašeho systému aktivně vstupuje hacker.
 6. Chybějící nebo změněné soubory: Soubory a dokumenty, které neočekávaně zmizely nebo byly změněny bez vašeho souhlasu, mohou být jasnou známkou neoprávněného přístupu k vašemu počítači.
 7. Nerozpoznaná aktivita na účtu: Buďte ostražití vůči svým online účtům. Pokud si všimnete podezřelých pokusů o přihlášení nebo neoprávněných transakcí, mohl někdo získat přístup k vašim účtům prostřednictvím napadeného počítače.

Nezapomeňte, že pokud máte podezření, že byl váš počítač napaden, je nutné rychle jednat. Odpojte se od internetu a vyhledejte odbornou pomoc, která posoudí a zmírní škody.

Síla UX designu při vývoji aplikací

srpen 2023 

V dnešním rychle se rozvíjejícím světě digitálních technologií má rapidní vývoj aplikací obrovský vliv na to, jak interagujeme s informacemi a prostředím kolem nás. Klíčovým prvkem, který vytváří most mezi inovací a uživatelskou realitou, je tzv. User Experience (UX). Volně lze tento pojem přeložit jako uživatelský prožitek nebo zážitek a s jistotou lze říci, že v posledních letech nabyl na extrémní důležitosti. 

Jako vývojáři aplikací víme, že úspěch našich produktů závisí na splnění potřeb a očekávání uživatelů. Uživatelský zážitek/prožitek (UX) hraje klíčovou roli při zajištění úspěšnosti a konkurenceschopnosti aplikace. Proč má UX takový význam při vytváření aplikace a jak jeho prioritizace může zvýšit zapojení uživatelů, retenci a celkový výkon aplikace?

Představte si aplikaci, která vypadá skvěle, ale když se uživatelé pokusí proniknout do jejího nitra, ocitnou se v labyrintu zmatku a frustrace. To není zážitek, který byste jim chtěli nabídnout. UX zajišťuje, aby aplikace nebyla jen krásná navenek, ale aby také poskytovala užitek a efektivitu. To je klíč k tomu, aby nejen přilákala pozornost, ale stala se skutečně společníkem například při každodenních úkolech a potřebách uživatelů. Dodáním bezproblémového a intuitivního UX můžete vytvořit silné emoční spojení s uživateli, což je přiměje, aby se do aplikace stále vraceli. UX není jen dalším trendy termínem, ale představuje zásadní pilíř úspěchu v oblasti vytváření aplikací.

V dnešním digitálním světě, kde aplikace soutěží o pozornost uživatelů a jejich loajalitu, je klíčové porozumět síle uživatelského zážitku (UX) a jeho vlivu na úspěch aplikací. UX se týká celkového dojmu, který uživatelé mají při interakci s aplikací. Jedná se o kombinaci designu, uspořádání, funkčnosti a použitelnosti, která ovlivňuje, jak snadno a příjemně mohou uživatelé dosáhnout svých cílů. UX zahrnuje vše od prvního kontaktu s aplikací až po samotné užívání a opakované návštěvy.

Pozitivní uživatelský zážitek přináší loajalitu uživatelů, zvyšuje retenci a zlepšuje celkovou reputaci aplikace.

Zapojení uživatelů je jako motor, který pohání úspěch každé aplikace. Důkladně navržený UX podněcuje uživatele k interakci s různými funkcemi a možnostmi, což vytváří hluboké a osobní spojení s aplikací. Kombinace interaktivních prvků, atraktivního designu a snadné navigace vytváří nezapomenutelný zážitek, který uživatelé budou chtít prožívat znovu a znovu.

Zlepšené retence jsou klenotem, který každý vývojář aplikací hledá. Pozitivní UX hraje klíčovou roli v udržení uživatelů, protože snižuje frustraci a obtíže spojené s používáním aplikace. Když se zaměříme na eliminaci problémů a zjednodušení uživatelských cest, vytváříme prostředí, které přiláká a udrží spokojené a loajální uživatele.

Nezapomeňte na intuitivní a přátelskou navigaci, která je klíčem k tomu, aby uživatelé mohli snadno a bez námahy najít to, co hledají. Kvalitní UX zajišťuje, že se uživatelé nebudou ztrácet ve spleti funkcí a možností, což je udržuje angažované a spokojené.

Ve světě aplikací je User Experience (UX) klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.


UX designer check list | Na co se zaměřit:

 • Ujasněte si, pro koho aplikaci tvoříte: Definujte cílovou skupinu uživatelů a porozumějte jejich potřebám, zvyklostem a očekáváním. To vám pomůže vytvořit aplikaci, která je skutečně osloví a oslní.
 • Konzultujte své návrhy s vybranými klíčovými uživateli, abyste předešli budoucím neshodám a dosáhli jejich maximální spokojenosti.
 • Jednoduchost a přehlednost: Minimalistický design a snadné ovládání jsou klíčové. Uživatelé by měli intuitivně vědět, kam kliknout, aby dosáhli toho, co chtějí.
 • Responzivita: Aplikace by měla být plně responzivní na různých zařízeních a obrazovkách. Nikdo nechce ztrácet čas na nečitelných nebo nesprávně načtených stránkách.
 • Rychlost načítání: Minuty načítání znamenají ztrátu uživatelů. Optimalizujte kód, obrázky a zabezpečte, aby aplikace byla rychlá a připravená k použití.
 • Přiměřená reklama: Reklama může být zisková, ale také může rušit uživatelský zážitek. Umisťujte reklamy tak, aby negativně neovlivňovaly uživatele.
 • Testování a zpětná vazba: Pravidelně testujte aplikaci s reálnými uživateli a sbírejte zpětnou vazbu. To vám pomůže odhalit problémy a zlepšit UX na základě skutečných zkušeností.
 • Nepřetržitá aktualizace: Udržujte aplikaci aktuální a přizpůsobenou novým trendům a potřebám uživatelů.

UX není tedy jen trendy buzzword, ale klíčový faktor, který může definovat úspěch nebo selhání vaší aplikace. Kvalitní uživatelský zážitek přináší spokojené uživatele, kteří se budou vracet a doporučovat vaši aplikaci. Zkušení vývojáři vědí, že za každým kliknutím a pohybem uživatele je příběh, proto při designování aplikací řešíme i tzv. customer journey, které reflektují scénáře použití aplikace uživateli. Tento příběh je vyprávěn díky jedinečné kombinaci designu, funkcionality a použitelnosti. Při vývoji aplikací se neomezujte jen na kód a technické detaily, ale snažte se rozvíjet prostředí, ve kterém se uživatelé cítí jako doma.

Pokud vás zajímá, jak konkrétně pracujeme na vytváření nezapomenutelných uživatelských zážitků a mobilních aplikací, kontaktujte nás.

Jako vývojáři aplikací víme, že úspěch našich produktů závisí na splnění potřeb a očekávání uživatelů. Uživatelský zážitek/prožitek (UX) hraje klíčovou roli při zajištění úspěšnosti a konkurenceschopnosti aplikace. Proč má UX takový význam při vytváření aplikace a jak jeho prioritizace může zvýšit zapojení uživatelů, retenci a celkový výkon aplikace?

Představte si aplikaci, která vypadá skvěle, ale když se uživatelé pokusí proniknout do jejího nitra, ocitnou se v labyrintu zmatku a frustrace. To není zážitek, který byste jim chtěli nabídnout. UX zajišťuje, aby aplikace nebyla jen krásná navenek, ale aby také poskytovala užitek a efektivitu. To je klíč k tomu, aby nejen přilákala pozornost, ale stala se skutečně společníkem například při každodenních úkolech a potřebách uživatelů. Dodáním bezproblémového a intuitivního UX můžete vytvořit silné emoční spojení s uživateli, což je přiměje, aby se do aplikace stále vraceli. UX není jen dalším trendy termínem, ale představuje zásadní pilíř úspěchu v oblasti vytváření aplikací.

V dnešním digitálním světě, kde aplikace soutěží o pozornost uživatelů a jejich loajalitu, je klíčové porozumět síle uživatelského zážitku (UX) a jeho vlivu na úspěch aplikací. UX se týká celkového dojmu, který uživatelé mají při interakci s aplikací. Jedná se o kombinaci designu, uspořádání, funkčnosti a použitelnosti, která ovlivňuje, jak snadno a příjemně mohou uživatelé dosáhnout svých cílů. UX zahrnuje vše od prvního kontaktu s aplikací až po samotné užívání a opakované návštěvy.

Pozitivní uživatelský zážitek přináší loajalitu uživatelů, zvyšuje retenci a zlepšuje celkovou reputaci aplikace.

Zapojení uživatelů je jako motor, který pohání úspěch každé aplikace. Důkladně navržený UX podněcuje uživatele k interakci s různými funkcemi a možnostmi, což vytváří hluboké a osobní spojení s aplikací. Kombinace interaktivních prvků, atraktivního designu a snadné navigace vytváří nezapomenutelný zážitek, který uživatelé budou chtít prožívat znovu a znovu.

Zlepšené retence jsou klenotem, který každý vývojář aplikací hledá. Pozitivní UX hraje klíčovou roli v udržení uživatelů, protože snižuje frustraci a obtíže spojené s používáním aplikace. Když se zaměříme na eliminaci problémů a zjednodušení uživatelských cest, vytváříme prostředí, které přiláká a udrží spokojené a loajální uživatele.

Nezapomeňte na intuitivní a přátelskou navigaci, která je klíčem k tomu, aby uživatelé mohli snadno a bez námahy najít to, co hledají. Kvalitní UX zajišťuje, že se uživatelé nebudou ztrácet ve spleti funkcí a možností, což je udržuje angažované a spokojené.

Ve světě aplikací je User Experience (UX) klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.


UX designer check list | Na co se zaměřit:

 • Ujasněte si, pro koho aplikaci tvoříte: Definujte cílovou skupinu uživatelů a porozumějte jejich potřebám, zvyklostem a očekáváním. To vám pomůže vytvořit aplikaci, která je skutečně osloví a oslní.
 • Konzultujte své návrhy s vybranými klíčovými uživateli, abyste předešli budoucím neshodám a dosáhli jejich maximální spokojenosti.
 • Jednoduchost a přehlednost: Minimalistický design a snadné ovládání jsou klíčové. Uživatelé by měli intuitivně vědět, kam kliknout, aby dosáhli toho, co chtějí.
 • Responzivita: Aplikace by měla být plně responzivní na různých zařízeních a obrazovkách. Nikdo nechce ztrácet čas na nečitelných nebo nesprávně načtených stránkách.
 • Rychlost načítání: Minuty načítání znamenají ztrátu uživatelů. Optimalizujte kód, obrázky a zabezpečte, aby aplikace byla rychlá a připravená k použití.
 • Přiměřená reklama: Reklama může být zisková, ale také může rušit uživatelský zážitek. Umisťujte reklamy tak, aby negativně neovlivňovaly uživatele.
 • Testování a zpětná vazba: Pravidelně testujte aplikaci s reálnými uživateli a sbírejte zpětnou vazbu. To vám pomůže odhalit problémy a zlepšit UX na základě skutečných zkušeností.
 • Nepřetržitá aktualizace: Udržujte aplikaci aktuální a přizpůsobenou novým trendům a potřebám uživatelů.

UX není tedy jen trendy buzzword, ale klíčový faktor, který může definovat úspěch nebo selhání vaší aplikace. Kvalitní uživatelský zážitek přináší spokojené uživatele, kteří se budou vracet a doporučovat vaši aplikaci. Zkušení vývojáři vědí, že za každým kliknutím a pohybem uživatele je příběh, proto při designování aplikací řešíme i tzv. customer journey, které reflektují scénáře použití aplikace uživateli. Tento příběh je vyprávěn díky jedinečné kombinaci designu, funkcionality a použitelnosti. Při vývoji aplikací se neomezujte jen na kód a technické detaily, ale snažte se rozvíjet prostředí, ve kterém se uživatelé cítí jako doma.

Pokud vás zajímá, jak konkrétně pracujeme na vytváření nezapomenutelných uživatelských zážitků a mobilních aplikací, kontaktujte nás.

Biometrická autentizace a kybernetická bezpečnost

červenec 2023

Biometrická autentizace představuje moderní metodu ověřování totožnosti uživatele na základě jeho biometrických charakteristik.

Mezi nejznámější způsoby patří otisk prstu, rozpoznávání obličeje a hlasu. Ačkoli biometrická autentizace nabízí rychlé a bezpečné ověřování identity, existuje několik rizik spojených s touto technologií.

Hackeři mohou využít různé triky k získání biometrických údajů uživatele. Například mohou použít podvržený snímek obličeje, získat biometrické údaje ze zařízení, která uživatel používá, nebo se pokusit proniknout na servery, které uchovávají biometrická data. Další nebezpečí představuje využití deepfake technologie k vytváření přesvědčivých padělků biometrických údajů.


Co dělat, abyste zajistili ochranu svých biometrických údajů:

 1. Buďte opatrní s místem a časem ověřování: Vyvarujte se provádění ověřování identity na veřejných místech, kde by mohlo dojít k snadnému zachycení vašich biometrických údajů. Zvyšte svou obezřetnost a zvolte důvěryhodné a bezpečné prostředí.
 2. Používejte pouze důvěryhodná zařízení: Vyberte si spolehlivá zařízení, která splňují vysoké standardy zabezpečení. Před použitím se ujistěte, že zařízení je důvěryhodné a bezpečné pro provádění biometrické autentizace.
 3. Zvolte silné heslo: Pokud máte možnost volby hesla, zvolte silné a bezpečné heslo, které je obtížné uhodnout nebo prolomit. Tímto způsobem zajišťujete dodatečnou vrstvu ochrany pro vaše biometrické údaje.
 4. Využívejte vícefaktorovou autentizaci: Přidejte do procesu autentizace další faktory, jako je použití hesla nebo ověřovacího kódu. Tímto způsobem zvýšíte úroveň bezpečnosti a snížíte riziko neoprávněného přístupu.
 5. Pravidelně aktualizujte software: Ujistěte se, že software používaný pro biometrickou autentizaci je vždy aktualizován na nejnovější verzi. Aktualizace softwaru zahrnuje bezpečnostní opravy a ochrání vaše biometrické údaje před známými hrozbami.
 6. Buďte opatrní při používání aplikací: Při používání aplikací, které vyžadují přístup k vašim biometrickým údajům, buďte obezřetní. Ujistěte se, že aplikace jsou důvěryhodné, přezkoumejte jejich hodnocení a zabezpečení, abyste minimalizovali riziko zneužití vašich biometrických údajů.

Dodržováním těchto rad zajišťujete bezpečnost vašich biometrických údajů a chráníte se před kybernetickými hrozbami, což vám umožňuje udržovat vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti a minimalizovat riziko ztráty identity.


Kromě uvedených rad ohledně ochrany biometrických údajů existuje několik dalších důležitých aspektů, které je třeba zvážit v souvislosti s biometrickou autentizací.

 • Za prvé, transparentnost a soukromí jsou klíčové. Jako uživatelé byste měli mít přístup k informacím o tom, jak jsou biometrické údaje sbírány, uchovávány a používány. Společnosti, které implementují biometrické autentizační systémy, by měly dodržovat nejvyšší standardy ochrany soukromí a poskytovat jasnou politiku zabezpečení dat.
 • Za druhé, je důležité mít na paměti možnost kompromitace biometrických údajů. V případě, že dojde ke kompromitaci biometrických dat, například prostřednictvím úniku zabezpečených úložišť, je nezbytné, aby firmy měly zavedené postupy pro rychlou reakci a ochranu uživatelů. To zahrnuje například revokaci a obnovu biometrických identifikátorů nebo přechod na alternativní metody autentizace.
 • Dalším aspektem je potřeba neustálého vývoje a inovací v oblasti biometrické autentizace. Je důležité provádět pravidelné aktualizace a vylepšování technologií. To zahrnuje implementaci pokročilých algoritmů pro rozpoznávání a detekci podvodů, aby se minimalizovalo riziko falešných autentizací.

Potřeba spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami, včetně firem, výzkumných institucí, vládních orgánů a odborníků na bezpečnost je neméně důležitá. Společné úsilí a sdílení informací o hrozbách a nejlepších postupech mohou výrazně přispět k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro biometrickou autentizaci.

Biometrická autentizace je mocným nástrojem pro ověřování totožnosti uživatele, ale nese s sebou určitá rizika. Dodržování bezpečnostních opatření, transparentnost, neustálý vývoj a spolupráce jsou klíčové pro minimalizaci těchto rizik a ochranu uživatelů. Pouze kombinací technologických inovací a osvěty veřejnosti můžeme dosáhnout vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti v oblasti biometrické autentizace.

Hackeři mohou využít různé triky k získání biometrických údajů uživatele. Například mohou použít podvržený snímek obličeje, získat biometrické údaje ze zařízení, která uživatel používá, nebo se pokusit proniknout na servery, které uchovávají biometrická data. Další nebezpečí představuje využití deepfake technologie k vytváření přesvědčivých padělků biometrických údajů.


Co dělat, abyste zajistili ochranu svých biometrických údajů:

 1. Buďte opatrní s místem a časem ověřování: Vyvarujte se provádění ověřování identity na veřejných místech, kde by mohlo dojít k snadnému zachycení vašich biometrických údajů. Zvyšte svou obezřetnost a zvolte důvěryhodné a bezpečné prostředí.
 2. Používejte pouze důvěryhodná zařízení: Vyberte si spolehlivá zařízení, která splňují vysoké standardy zabezpečení. Před použitím se ujistěte, že zařízení je důvěryhodné a bezpečné pro provádění biometrické autentizace.
 3. Zvolte silné heslo: Pokud máte možnost volby hesla, zvolte silné a bezpečné heslo, které je obtížné uhodnout nebo prolomit. Tímto způsobem zajišťujete dodatečnou vrstvu ochrany pro vaše biometrické údaje.
 4. Využívejte vícefaktorovou autentizaci: Přidejte do procesu autentizace další faktory, jako je použití hesla nebo ověřovacího kódu. Tímto způsobem zvýšíte úroveň bezpečnosti a snížíte riziko neoprávněného přístupu.
 5. Pravidelně aktualizujte software: Ujistěte se, že software používaný pro biometrickou autentizaci je vždy aktualizován na nejnovější verzi. Aktualizace softwaru zahrnuje bezpečnostní opravy a ochrání vaše biometrické údaje před známými hrozbami.
 6. Buďte opatrní při používání aplikací: Při používání aplikací, které vyžadují přístup k vašim biometrickým údajům, buďte obezřetní. Ujistěte se, že aplikace jsou důvěryhodné, přezkoumejte jejich hodnocení a zabezpečení, abyste minimalizovali riziko zneužití vašich biometrických údajů.

Dodržováním těchto rad zajišťujete bezpečnost vašich biometrických údajů a chráníte se před kybernetickými hrozbami, což vám umožňuje udržovat vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti a minimalizovat riziko ztráty identity.


Kromě uvedených rad ohledně ochrany biometrických údajů existuje několik dalších důležitých aspektů, které je třeba zvážit v souvislosti s biometrickou autentizací.

 • Za prvé, transparentnost a soukromí jsou klíčové. Jako uživatelé byste měli mít přístup k informacím o tom, jak jsou biometrické údaje sbírány, uchovávány a používány. Společnosti, které implementují biometrické autentizační systémy, by měly dodržovat nejvyšší standardy ochrany soukromí a poskytovat jasnou politiku zabezpečení dat.
 • Za druhé, je důležité mít na paměti možnost kompromitace biometrických údajů. V případě, že dojde ke kompromitaci biometrických dat, například prostřednictvím úniku zabezpečených úložišť, je nezbytné, aby firmy měly zavedené postupy pro rychlou reakci a ochranu uživatelů. To zahrnuje například revokaci a obnovu biometrických identifikátorů nebo přechod na alternativní metody autentizace.
 • Dalším aspektem je potřeba neustálého vývoje a inovací v oblasti biometrické autentizace. Je důležité provádět pravidelné aktualizace a vylepšování technologií. To zahrnuje implementaci pokročilých algoritmů pro rozpoznávání a detekci podvodů, aby se minimalizovalo riziko falešných autentizací.

Potřeba spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami, včetně firem, výzkumných institucí, vládních orgánů a odborníků na bezpečnost je neméně důležitá. Společné úsilí a sdílení informací o hrozbách a nejlepších postupech mohou výrazně přispět k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro biometrickou autentizaci.

Biometrická autentizace je mocným nástrojem pro ověřování totožnosti uživatele, ale nese s sebou určitá rizika. Dodržování bezpečnostních opatření, transparentnost, neustálý vývoj a spolupráce jsou klíčové pro minimalizaci těchto rizik a ochranu uživatelů. Pouze kombinací technologických inovací a osvěty veřejnosti můžeme dosáhnout vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti v oblasti biometrické autentizace.

Merch Aplikace pro Marka Ztraceného

červen 2023

Jsme hrdí na to, že jsme mohli pracovat na vývoji nové aplikace pro Marka Ztraceného! Spolupráce s týmem Marka nám umožnila vytvořit inovativní řešení, které se stalo klíčovým prvkem na jeho koncertech. Tato aplikace sloužila na koncertech jako prostředek prodeje jeho fantastického merchandise.

Aplikace je navržena tak, aby umožnila týmu Marka Ztraceného snadněji a efektivněji spravovat prodej a distribuci jeho produktů. Díky naší aplikaci mají členové týmu dokonalý přehled o aktuálních zásobách, probíhajících objednávkách a prodejích. Tento nástroj umožňuje lépe plánovat, koordinovat a optimalizovat celý proces, čímž zajišťuje hladký průběh prodeje na koncertech a jiných událostech. Výhody, které naše aplikace poskytuje jsou opravdu značné. S její pomocí mohou členové týmu jednoduše a rychle sledovat stav inventáře, což jim umožňuje lépe reagovat na poptávku a zabezpečit, že budou vždy dostatečně zásobeni populárními produkty. Aplikace také umožnuje generování detailních prodejních reportů, což je nepostradatelný nástroj pro analýzu a strategické rozhodování.

Tato úspěšná spolupráce představuje výjimečnou příležitost, jak propojit svět moderních technologií s uměleckým prostředím. Kombinace umění s digitálními inovacemi je inspirativní a ukazuje, jak může technologie zvýšit kvalitu zážitků pro fanoušky. Byla to pro nás inspirativní spolupráce, při které jsme sdíleli vášeň pro kreativitu a kvalitu.

Aplikace je navržena tak, aby umožnila týmu Marka Ztraceného snadněji a efektivněji spravovat prodej a distribuci jeho produktů. Díky naší aplikaci mají členové týmu dokonalý přehled o aktuálních zásobách, probíhajících objednávkách a prodejích. Tento nástroj umožňuje lépe plánovat, koordinovat a optimalizovat celý proces, čímž zajišťuje hladký průběh prodeje na koncertech a jiných událostech. Výhody, které naše aplikace poskytuje jsou opravdu značné. S její pomocí mohou členové týmu jednoduše a rychle sledovat stav inventáře, což jim umožňuje lépe reagovat na poptávku a zabezpečit, že budou vždy dostatečně zásobeni populárními produkty. Aplikace také umožnuje generování detailních prodejních reportů, což je nepostradatelný nástroj pro analýzu a strategické rozhodování.

Tato úspěšná spolupráce představuje výjimečnou příležitost, jak propojit svět moderních technologií s uměleckým prostředím. Kombinace umění s digitálními inovacemi je inspirativní a ukazuje, jak může technologie zvýšit kvalitu zážitků pro fanoušky. Byla to pro nás inspirativní spolupráce, při které jsme sdíleli vášeň pro kreativitu a kvalitu.

Seminář zaměřený na vývoj, provoz a bezpečnost cloud-native aplikací.

~ květen 2023 ~

Naše nedávná akce se zaměřením na vývoj, provoz a bezpečnost cloud-native aplikací přinesla nejen skvělý obsah, ale také spoustu živých diskusí s odborníky.

Seminář zaměřený na vývoj, provoz a bezpečnost cloud-native aplikací je za námi a můžeme s radostí konstatovat, že byl opravdu skvělým zážitkem. Díky skvělému týmu řečníků Miroslav KorenMartin Kučera, Jano Mlynár, Tibor TvardzikPetr ZahalkaDaniela D. jsme přinesli kvalitní obsah, za který jsme obdrželi mnoho pozitivních ohlasů. Každý z našich řečníků se ponořil do dané problematiky a díky jejich odbornému vedení byla celá akce obohacující a inspirativní. Účastníci byli nadšeni možností diskutovat s těmito odborníky a sdílet své zkušenosti a dotazy. Následné diskuze nabídly živou výměnu nápadů a zkušeností, čímž se seminář stal skutečně interaktivním a hodnotným setkáním.

Děkujeme všem za podporu, účast a pozitivní energii. Těšíme se na další příležitosti setkat se a vytvářet něco výjimečného!

Seminář zaměřený na vývoj, provoz a bezpečnost cloud-native aplikací je za námi a můžeme s radostí konstatovat, že byl opravdu skvělým zážitkem. Díky skvělému týmu řečníků Miroslav KorenMartin Kučera, Jano Mlynár, Tibor TvardzikPetr ZahalkaDaniela D. jsme přinesli kvalitní obsah, za který jsme obdrželi mnoho pozitivních ohlasů. Každý z našich řečníků se ponořil do dané problematiky a díky jejich odbornému vedení byla celá akce obohacující a inspirativní. Účastníci byli nadšeni možností diskutovat s těmito odborníky a sdílet své zkušenosti a dotazy. Následné diskuze nabídly živou výměnu nápadů a zkušeností, čímž se seminář stal skutečně interaktivním a hodnotným setkáním.

Děkujeme všem za podporu, účast a pozitivní energii. Těšíme se na další příležitosti setkat se a vytvářet něco výjimečného!